Tietosuoja seloste savo-karjalaks:

Kerreen tietojannu seorraavasti:
– myyntitillaisuuksissa tuotteihen tekkoo ja toemitusta varten paperilla, jonka kotonan Tuljkivi takka tuhhaattaa tuhkaks vanahat mittas ja yhteestiijot.
– laskujen ja kuvien muojossa löötyy tietsikalta ja varamuestilta. 
Näen vanaha naenen tarvii sitä, varamuestii.
– asjakkaallan on oekeus tulla unohetuks, ilimottaa vuan miulle pilivipalavelun kaatta sähköseen postluatikkoon heli.kosonen@31.217.196.198, ettei taho. 
– voep ottoo nuamakirjasta ja instakarmista tykkee ja seoroo napin poes, en häerihe sen koomin.
– sammaa sähkösseen postosotteeseen voep ilimottoo, jos ee haluva kerran vuojessa tulevoo asjakaskirjettä, jonka oon värkännä teelle yön pimmeillä tunneilla, kun ei ouk tullunna un silimään.
– itekii oun tarkka kelle tietojain annan, muojossa tahi toesessa, joten luppoon tehä kaekkenj, ettei siun tietoj livaha teille tietymättömille, suatikka jolleki liian utelijaalle. Sekä suap tarkastoo mitte oun kirjanna siusta paperelle tai varamuistille. Ja pyytee, että poestan ne, jota kuinni 72 tunni kuluvessa, armonaeko miulle.

suap ilimottee tietosuoja valtuutetulle, jos en ouk toeminna oekeen.

Heleganssimaesin terveesin,

Heli

************************************************************************

ILMOITUS!

OLEN HUOMANNUT, ETTÄ ULKOMAISISSA VERKKOKAUPOISSA ON LUVATTOMASTI MYYTÄVÄNÄ HELEGANSSIN KOPIOITUJA TUOTTEITA . KUVAT JA TEKSTIT ON KOPIOITU TÄLTÄ SIVUILTANI LAITTOMASTI. TUOTTEITANI EI OLE MYYNNISSÄ MISSÄÄN VERKKOKAUPOISSA.

EN VASTAA VERKKOKAUPASTA OSTETUISTA ”HELEGANSSI” MALLISTON TUOTTEISTA. KYSEESSÄ ON IMMATERIAALISEN OIKEUDEN VÄÄRINKÄYTTÖ. ASIASTA ON TEHTY RIKOSILMOITUS.

Virallinen tietosuojaseloste: Päivitetty uuden kotisivujen ylläpitäjän tiedoilla 14.04.2019

Ompelimo HeliKon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus
informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.

1. Ompelimo HeliKo

Yhteystiedot:

Heli Kosonen

Impivaara16

71800 Siilinjärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Ompelimo HeliKo/ Heli Kosonen

Impivaara 16

71800 Siilinjärvi

P.+358 50 531 1057

heli.kosonen@31.217.196.198

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat samat kuin yllä

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, jotka ovat antaneet yhteystietonsa
tilatessaan tuotteita ja palveluita.

Tuotannossa käytettävien tavaroiden ja palveluiden
tarjoajat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteet:

• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen
perusteella, asiakkaan suostumuksella messuilla, tapahtumissa ja ompelimon
tiloissa kerätyillä tiedoilla sekä

• kysytty lupaa käyttää suostumuksellaan ao. yhteystietoja
markkinointiin ja tuotetietojen jakamiseen sekä messutapahtumien osallistumisen
tiedottamiseen kaksi kertaa vuodessa.

 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

• asiakassuhteen hoitaminen, osallistumiseni messuille ja
tapahtumiin tiedottamiseen sekä uusien palveluiden käyttöönotosta tiedottaminen

4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Asiakkaan yhteystiedot, nimi, osoite, sähköposti,
puhelinnumero, mitat ja tilatut tuotteet sekä mahdolliset somessa käytettävät
yhteystiedot.

• Tiedot ostetuista ja toiveet valmistettavista
tuotteista/palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Ompelimo HeliKo

 Impivaara 16

 71800 Siilinjärvi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot. 

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

Suostumuksen
peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteiden luonne on yksityinen. Ompelimo HeliKon keräämä tietolähde, jotka ovat kerätyt asiakkaiden suostumuksella erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuten kuin asiakkaan suostumuksella.

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti:


asiakkuussuhteen syntyessä häneltä itseltään asiakaspalvelutilanteissa


yhteydenotosta Ompelimo HeliKon sähköpostiin tai nettisivujen www.heliko.fi/
Ota yhteyttä -lomakkeen kautta

Asiakastietoja
säilytän sähköpostin yhteydessä olevalla asiakastietorekisterissä, paperisella
tilauslomakkeella, joka hävitetään polttamalla asiakassuhteen loputtua ja
tietokoneen ulkopuolisella muistitikulla ( lähinnä laskutustiedot).

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
markkinointitarkoituksiin Ompelimo HeliKo ulkopuolelle ilman asiakkaan
suostumusta. 

Uutiskirjeet tulevat Ompelimo HeliKon laatimana, ilman
kolmannen osapuolen toimintaa.

Olen varmistanut, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytän Nordname.com tarjoamaa sähköposti- ja nettisivupalvelua, joka on voimassa 7/2019 saakka.

Sopimuksessa on huomioitu tietosuoja-asetus.

7. Käsittelyn kesto

Asiakastietoja säilytän asiakassuhteen keston ajan tai
pidempään, erikseen niin sovittaessa.

• uutiskirjeen vastaanottamisesta asiakas voi kieltäytyä
sähköpostiin vastaamalla, kieltämällä uutiskirjeen lähettämisen:
heli.kosonen@31.217.196.198

• paperille kirjattujen tietojen poistaminen puhelimitse tai
tekstiviestillä.

Tietojen käsittelijät

Asiakastietoja Ompelimo HeliKo ssa käsittelee Heli Kosonen ja tilitoimisto laskujen käsittelyssä laissa määrättyjen kirjanpitovelvollisen tilinpitoa varten. Nettisivut ja sähköposti ovat Nordname.com ylläpitämiä. Mahdollisten tietokone ongelmien sattuessa myös konetta korjaava yritys ja heidän henkilökuntansa.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. 

13. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.

Nettisivujeni osoite on https://heliko.fi

Our website address is https://heliko.fi

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements.